Fig. 9 - Modello votivo greco da Samo (SHATTNER 1990)