Fig. 16 - Modello votivo greco da Samo (SHATTNER 1990)